Finnbeing-hanke‎ > ‎

Mikä on Finnbeing-hanke?

Finnbeing-hanke tarjoaa hyvinvointipalvelujen kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämisen työkalut hyvinvointi- ja matkailupalveluyrittäjille sekä osaavien asiantuntijoiden opastuksen.  Työmuotoina ovat yhdistetyt koulutus- ja työpajapäivät sekä arviointi- ja opintomatkat. Työpajapäivien ensimmäisessä osiossa asiantuntija soveltaa teoriatiedon mahdollismman lähelle käytännön tekemistä. Toisessa osiossa työstetään opittuja asioita oman yrityksen ja toimialan näkökulmasta.
Finnbeing-hanke tuo nelivaiheisen kehittämispolun oman yrityksen kehittämiseen, verkostoitumismahdollisuuksia toisten yrittäjien kanssa sekä mahdollisuuksia uudenlaisten palvelujen ja palvelukonseptien rakentumiselle.
Kts. tarkemmin hankesuunnitelma.
Finnbeing kehittämispolku edellyttää mukaan tulevilta yrityksiltä innostusta kehittämistyöhön ja yhteistyösopimuksen tekemistä. Yhteistyösopimuksessa sovitaan yrityksen osallistumisesta kehittämistyöhön (esim. palveluarvioinnit) sekä työpajapäiviin (n. 10 kpl / 2 vuoden aikana) osallistumisesta.
 
Kehittämistyön mahdollistaa ELY-keskusten Finnbeing-hankkeelle myöntämä täysimääräinen julkinen rahoitus.
Hankkeen toiminta-alue on Saarijärven - Viitasaaren seutu sekä sekä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Sievin, Toholammen ja Äänekosken  kunnat. 
 

Comments