Finnbeing lyhyesti

Lisää kilpailukykyä ja kannattavuutta hyvinvointi- ja matkailualan palveluihin!

Finnbeing – laadukkaita hyvinvointipalveluja -hanke tarjoaa alan yrityksille kaksi vuotta kestävää käytännönläheistä kehittämispolkua. Lähde mukaan matkalle määrittelemään ja löytämään hyvinvointialan yritysten, yritysverkostojen ja palveluketjujen kehittämisen kannalta tärkeimmät menestystekijät.

Kehittämispolku on nelivaiheinen, jokaiseen vaiheeseen sisältyy keskimäärin kolme työpajapäivää, joista kukin sisältävät koulutus- ja työpajaosiot. Lisäksi teemme teemakohtaisia vertailu/arviointikäyntejä ja opintomatkoja.

Kehittämistyön aikana selvitetään kilpailukyvyn kannalta kunkin toimialan keskeiset paino-pistealueet sekä tarjotaan työkaluja ja tietämystä niiden kehittämiseen omissa yrityksissä. Yhdessä kehittäminen lisää mahdollisuuksia uudenlaisten verkostojen rakentumiseen ja uusien käytäntöjen löytämiseen.

ELY-keskus rahoittaa kehittämistyön Finnbeing, laadukkaita hyvinvointipalveluja – hankkeen kautta. Mukaan voivat päästä Pohjoisen Keski-Suomen sekä osin myös Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat hyvinvointi- ja matkailualan toimijat. Kehittämisyhteistyö edellyttää yritykseltä n. 10 -15 päivän työpanosta kahden vuoden aikana sekä sitoutumista palvelunsa mystery shopping - ja itsearviointeihin. Kehittämistyö antaa välineet edelleenkehittää yrityksen toimintaa ja palveluja yhdessä samanhenkisten yrittäjien kanssa. Koulutukset, työpajat ja yhteenvetoraportit ovat maksuttomia, benchmarking – matkoille osallistujilta veloitetaan osa matkan kuluista.

Tuotapa esim. virkistys-, terapia-, hoito-, hemmottelu-,lähiruoka-, majoitus-, maatilamatkailu-, ohjelma-, kulttuuri- tai liikuntapalveluja ja kehittyminen kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Comments