Finnbeing Uutiskirje 1/2013 on ilmestynyt

lähettänyt Sirkka Paananen 18.4.2013 klo 1.41
Finnbeing-hankkeen uutiskirje sisältää yhteenvedon hankkeen viime aikojen tapahtumista ja tuloksista. Itsearviointeja, mystery shoppausta, työpajoja ja seminaareja.  Ote kohdasta Arvioinneista myönteistä palautetta: 

"Talven aikana tehdyt yritysten toiminnan itsearvioinnit saivat piinaavuudestaan huolimatta myönteistä palautetta osallistuneilta yrityksiltä. Näyttää siltä, että laatuasiat kannattaa käydä aika-ajoin perusteellisesti läpi sekä asiakkaan kokeman laadun että yrityksen kannattavuuden ja toiminnan kestävyyden näkökulmista!

Pääosin POKEn ja JAMKin opiskelijoista valitut mystery shoppaajat ehtivät talven aikana muutamiin kohteisiin, arvioinnit jatkuvat vielä syksyyn. Jo näissä arvioinneissa fiilismittari antoi mielenkiintoisia tuloksia ja paljasti palvelun pullonkauloja.

Arvioinnit paljastivat kehittämistarpeita mm. asiakas-lähtöisyyden, strategisen suunnittelun, tuotekehityksen, myynnin ja verkkonäkyvyyden osalta. Yksi keskeisistä havainnoista oli dokumentoinnin vähäisyys; se vaikeuttaa järjestelmällistä laadun parantamista."

Ċ
Sirkka Paananen,
18.4.2013 klo 1.41
Comments