Hiljainen tieto on "selkäytimessä"

lähettänyt Sirkka Paananen 4.4.2014 klo 1.25   [ 22.6.2014 klo 23.14 päivitetty ]
Hiljainen tietoon liittyy aina tekeminen. Hiljainen tieto on toimintamalleja, jotka on sisäistetty "selkäytimeen".  Nämä toimintamallit voivat tuottaa hyvää tai huonoa tulosta, sillä kaikki hiljainen tieto ei ole säilyttämisen arvoista! Siksi perehdytettäessä uutta työntekijää tai muutettaessa toimintatapoja on pysähdyttävä miettimään, miten halutaan toimia. Mitkä ovat tämän palvelun kriittiset menestystekijät; mitä pitää osata, että menestytään siinä mitä tehdään. Tunnistamalla menestystekijät voidaan etsiä se oikea, säilytettävä "selkäydinosaaminen". 

Hiljainen tieto löytyy miksi-kysymyksillä. Miksi teet tämän asian noin? Miksi tämä toimii?  Miksi-kysymyksillä löydetyt vastaukset ovat samalla perusteluja, jotka synnyttävät motivaation toimia samoin.

Helena Lehikoinen on kehittänyt hiljaisen tiedon analysointimentelmän, jota on hyödynnetty RAY:ssä ja Ammattiopisto Tavastiassa. Hän on tutkimuksissaan havainnut, että hiljainen tieto linkittyy ihmisen arvoihin. Ihminen priorisoi tehtävät ja valitsee työnsä toteuttamiseen tarvittavat keinot arvomaailmansa pohjalta. Hänen mukaansa hiljaista tietoa kannattaa hyödyntää etenkin rekrytoinnessa, perehdytyksessä sekä muutosjohtamisessa.  Ensin hiljainen tieto täytyy tehdä näkyväksi.

Ohessa Helena Lehikoisen diasarja perusteluista hiljaisen tiedon keräämiselle ja analysoinnille.

Ċ
Sirkka Paananen,
4.4.2014 klo 1.26
Comments