Kehittämistarpeet yhteenveto ja eteneminen

lähettänyt Sirkka Paananen 23.8.2013 klo 4.02   [ 26.8.2013 klo 5.12 päivitetty ]

Kesäkuussa kokosimme itsearvioinneissa esille nousseet kehittämiskohteet ja teimme niiden pohjalta kyselyn yrittäjille. Kysyimme, mitkä kyseisistä kehittämisalueesta ovat sekä tärkeitä että kiireellisiä omalle yritykselle; mitä yritys haluaa omassa toiminnassaan kehittää. Kyselyyn vastasi kahdeksan yritystä.

Yhteistyön toimintatapojen ja pelisääntöjen kehittämisen koki erittäin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi seitsemän kahdeksasta vastaajasta. Samoille pisteille pääsi tuotekehitys ja jatkuvan kehittämisen toimintamalli. Lisäksi sidosryhmäyhteistyö koettiin lähes yhtä tärkeäksi (6/8). Markkinointi ja myynti nousivat myös erittäin tärkeiksi kehittämisasioiksi.  

Kyselyn pohjalta olemme hakeneet bechmarking-kohteiksi yrityksiä, joissa jokin mainituista tai kaikki on hyvässä kunnossa ja myös koko yritys toimii kannattavasti ja menestyy hyvin alallaan. Syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana teemme benchmarking-vierailuja ko. yrityksiin.

Kokoamme hankkeen yrityksistä pienryhmiä (2-3 yritystä) yhteisen kehittämisteeman ympärille. Pienryhmät kuvaavat mahdollisimman tarkasti kehittämiskohdan pullonkaulat ja hakevat ratkaisuja niihin sekä kokeilevat löydettyä ratkaisua omassa toiminnassaan. Tavoitteena on, että jakamalla sekä hienosti toimivat asiat että ongelmakohdat opitaan enemmän ja nopeammin, kuin yksin yrityksen toimintaa kehitettäessä. 

Ċ
Sirkka Paananen,
23.8.2013 klo 4.02
Comments