Lisää kilpailukykyä ja kannattavuutta hyvinvointi- ja matkailualan palveluihin!

lähettänyt Sirkka Paananen 10.5.2012 klo 3.09   [ 21.5.2012 klo 0.52 päivitetty ]

Finnbeing – laadukkaita hyvinvointipalveluja” – hanke tarjoaa alan yrityksille kaksi vuotta kestävää käytännönläheistä kehittämispolkua. Lähde mukaan matkalle määrittelemään ja löytämään hyvinvointialan yritysten, yritysverkostojen ja palveluketjujen kehittämisen kannalta tärkeimmät menestystekijät ja löytämään työvälineet niiden kehittämiseen. 

Kehittämispolku on nelivaiheinen. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy keskimäärin kolme työpajapäivää, joista kukin sisältää koulutus- ja työpajaosion. Lisäksi teemme teemakohtaisia vertailu- ja arviointikäyntejä sekä opintomatkoja.

Kehittämistyön aikana selvitetään kunkin toimialan kilpailukyvyn kannalta keskeiset paino-pistealueet, sekä tarjotaan työkaluja ja tietämystä niiden kehittämiseen yrityksissä. Yhdessä kehittäminen lisää mahdollisuuksia uudenlaisten verkostojen rakentumiseen sekä uusien palvelujen ja palvelukonseptien löytämiseen.   

Mukaan voivat päästä Pohjoisen Keski-Suomen sekä osin myös Pohjanmaan (Metsäpeuranmaa, Kaustinen) hyvinvointi- ja matkailualan toimijat.  Kehittämisyhteistyö edellyttää yritykseltä n. 10 -15 päivän työpanosta kahden vuoden aikana sekä sitoutumista mystery shopping - ja itsearviointeihin.  Koulutukset, työpajat ja yhteenvetoraportit ovat maksuttomia. Opintomatkoille osallistujilta veloitetaan osa matkan kuluista.

Jos tuotat esim. virkistys-, terapia-, hoito-, hemmottelu-, lähiruoka-, majoitus-, maatilamatkailu-, ohjelma-, kulttuuri- tai liikuntapalveluja, ja kehittyminen kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä ja kysy lisää!

Comments