Marraskuun seminaarin jälkipohdintaa

lähettänyt Sirkka Paananen 16.11.2012 klo 4.28
Hyvinvoinnin uudet tuulet -seminaaripäivä kokosi Viitasaarelle  7.11.12 yli viisikymmentä osallistujaa pohtimaan hyvinvointialan tulevaisuuden mahdollisuuksia.   

SOTE-alan kasvava työvoiman tarve nähdään rasituksena ja yhteiskuntaa kuormittavana tekijänä. Entä jos ei olekaan niin?  Voisiko alan työllistävyys poistaa työttömyyden ja syrjääntymisen ja sitä kautta tuottaa yhteiskunnalle takaisin osan kustannuksista. Voisiko Suomi saada sosiaali- ja terveyspalveluista vientituloa? Rakentamalla hyvässä yhteistyössä matkailuyritysten kanssa Suomeen terveysmatkailuun erikoistuneita palvelukeskuksia.  Kun EU:n sisällä astuu voimaan valmisteilla oleva esitys, jonka mukaanEU-kansalainen voi saada terveyspalvelunsa mistä EU-maasta vain ja kotimaa maksaa, niin mikä on Suomen valmiustila silloin? 

Osaammeko kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja toimia uudella tavalla? Voisiko olla ikäihmisten taloja, jossa asukkaat itse tuottavat lähes kaikki yhteisön tarvitsemat palvelut? Ei tarve olla hyödyllinen ja merkityksellinen katoa iän myötä. Esimerkkinä ikäkäs ihminen voi opettaa maahanmuuttajalle suomea: kärsivällisesti toistaa "tämä on pöytä", "lehti on pöydällä".  Mahdollistammeko tämän?

Marraskuussa, kun luonto on paljaimmillaan, on hyvä katsoa omaa kotia tai omaa yritystä uusin silmin.  Kutsuuko ajotie tulemaan pihaan asti?  Onko sisäänkäynti selkeä ja tarjoaa näkyviin ympäristön parhaat puolet?  "Paikan tai maiseman tulee olla sellainen, että voi kokea menevänsä siihen ja sen voi kokea ympäröivän itseään."  Tuoko yrityksen ympäristö / tila oman, rohkean ja muista erottuvan tarinan esiin ja tukeeko fyysiset puitteet ja palvelut aina pienimpiin yksityiskohtiin saakka sitä samaa tarinaa? 

Ympäristöpyskologian menetelmiä voidaan hyöydyntää monin tavoin yrityksen tai kodin tiloja tai toimintoja suunniteltaessa.
Comments