18.9.13 Myynti- ja markkinointiverkostot iltapäivä

lähettänyt Sirkka Paananen 29.8.2013 klo 0.51   [ 10.10.2013 klo 2.20 päivitetty ]

Päivä kokosi paikalle yli kaksikymmentä kehittämisestä kiinnostunutta yrittäjää ja toimijaa. 

Iltapäivän ensimmäinen puhuja Jussi Töyrylä Levin Matkailu Oy:stä avasi näkökulmia menestyvän verkoston rakentamiseen. Levillä aloitettiin pienestä. Verkostoituminen lähtee usein yhteisestä markkinoinnista ja verkostoja kehitetään hankepohjaisesti. Tärkeää on tiedostaa että ihmiset muodostavat verkostot, toiminnan perusta on luottamus. Verkoston onnistumisen edellytyksiä on useita: sen täytyy tuottaa lisäarvoa, verkostoon täytyy sitoutua ja sen pelisääntöjen tulee olla oikeudenmukaisia ja puolueettomia.   Vapaamatkustajia ei suvaita eikä "laadunpolkijoita". 

Levi on sateenvarjobrädi vielä suuremman Lappi-brändin alla. Ulkomaille markkinointi tapahtuu aina Lappi-brändi edellä. Kun asiakas on jo tulossa Lappiin, tulee Levi-brändin vuoro nousta esiin.  Sähköinen myynti on edellytys myynnin kasvulle sekä verkoston toiminnalle. Teknologian nopea kehitys on haaste ja samalla mahdollisuus, kuinka valita oikeat kanavat ja saada niistä hyöty yrityksen toimintaan. Kesäajan palvelujen kehittäminen on haasteena, Levi on talvimatkailukohde.  Keskustelua herätti kysymys voisiko kesämatkailun tämä alue olla Levin kumppani palvelujen kehittämisessä?

Sinikka Hänninen, Sportum Oy tiivisti, miksi on line -myynti on tärkeää. "Koska asiakas on verkossa!"  Sähköisen myynti kasvaa eksponentiaalisesti, yrityksillä ei ole varaa jäädä ulkopuolelle. Sähköisen järjestelmän hyötynä on myös se että asiakas-, laskutus-, varaus-, ja myyntitiedot ovat samassa järjestelmässä. Säästyy aikaa.

Erja Heikkinen, OikeatPalvelut Oy pureutui markkinointiin. "Kaikki mitä yritys tekee on markkinointia. Myös kaikki se mitä yritys ei tee (esim. ei huolehdi ympäristöstä) on markkinointia!" Sähköinen markkinointi on nopeaa, itse hallinnoitavaa ja kahdensuuntaista (palaute heti), kohdennettua, monistettavaa, personoitavaa, edullista ja mitattavaa.  Se edellyttää kuitenkin teknologian kehityksessä mukana pysymistä ja aktiivista läsnäoloa verkossa. Jollei itse ehdi tai osaa, niin voi ostaa esim. digiwriterin työstämään ajatukset julkaisukelpoisiksi. Aina yritys ei tarvitse erillisiä kotisivuja, esim. Oikeat palvelut Oy:llä on vain verkkokauppasivut, jossa on upotettuna yrityksen Facebook, You Tube ja Linked in -liitynnät.

Sähköisen markkinoinnin onnistumisen edellytyksiä on aito liiketoiminta, asiakastuntemus, palvelujen tuotteistaminen, suunnitelmallisuus, ajantasaiset työkalut ja ennen kaikkea tahtotila.

Kokeile nopealla syklillä, jollei asia toimi, niin kustannus jää pieneksi ja voit kehittää ajatusta eteenpäin ja kokeilla taas. Yksinkertainen ja pätevä ohje markkinointiin: "Kalenteroi vuoden markkinatoimenpiteet kalenteriisi ja toteuta suunnitelmaa! "

Sami Luoma,Lipputoimisto Oy selkeytti yhden luukun periaatetta: "Asiakas haluaa ostaa kaikki tarvitsemansa samasta paikkaa samalla kertaa." Erityisesti se näkyy tapahtumalippujen ostossa, asiakas ostaa liput konserttiin ja haluaa samalla varata majapaikan ja ehkä seuraavan päivän ruokailun tai ohjelmapalvelun.  

Esimerkkinä: kuninkuusravien majoitus järjestettiin ex-tempore etsimällä eri majoitusmahdollisuudet ja kokoamalla ne yhteen luukkuun (majoituksen järjestäminen on iso haaste kasvuhakuisille tapahtumille). Samaan pakettiin ravilippu sekä majoitus ja maksu yhdellä laskulla. Asiakas kysyy majoitusta, myydään myös lippu, ja päinvastoin.

Tapahtumien järjestämisessä paikallinen kumppani on tärkeä, sopimukset on vaikea hoitaa matkojen päästä. Yhden luukun periaatteen saaminen toimimaan vaatii erillisten myyntikanavien yhdistämistä eli kokonaisvaltaisempia järjestelmiä joissa voidaan myydä kaikenlaisia palveluja.

Tapahtumien järjestämisen ydin ovat asiakas, lipputoimisto ja tapahtuma, majoitus ja muut palvelut ovat lisäpalveluja. Tapahtumat ovat tärkeä markkinoinnin kannalta, tapahtumat tuovat / voivat tuoda näkyvyyttä koko seudulle ja yrityksille. Palvelun on oltava ostettavissa netistä ja mobiilisti. "Tapahtumien kautta kasvavat kaikki."

Pertti Saarinen,SSYP Kehitys Oy valotti DIGIDIGI-hankkeen mahdollisuuksia.

Esimerkiksi markkinointi- ja myyntihaasteisiin voidaan antaa hankkeessa apua, kun löytyy kolme kiinnostunutta yrittäjää. Hankkeen kautta on mahdollisuus saada apua myös sähköisen kaupankäynnin käytännön tekemisiin, hoiva-alan uusiin palvelumalleihin, lähiruoan markkinointiin jne. 

Yhteismarkkinointi ja verkostoituminen

Luennoitsijoiden puheenvuorojen jälkeen  virisi vilkas keskustelu miten tästä eteeenpäin.  Verkostoituminen ja yhteistyön syventäminen kiinnosti. Pohdittiin yhteisen brändin rakentamista pohjoisen Keski-Suomen ja eteläisen Pohjanmaan alueille. Haasteena nähtiin pitkät etäisyydet, toimijoiden erilaisuus ja "vanhat yhteistyökokemukset". Päätettiin kutsua koolle seutukunnan päättävät tahot ja hakea yhteinen näkemys alueen imagosta ja brändin kehittämisestä.  Tuotiin esiin, että on tärkeää olla osanan maakunnallisesta näkyvyyttä ja brändiä.  

Ċ
Sirkka Paananen,
10.10.2013 klo 2.02
Ċ
Sirkka Paananen,
10.10.2013 klo 1.57
Ċ
Sirkka Paananen,
4.9.2013 klo 2.39
Ċ
Sirkka Paananen,
10.10.2013 klo 0.37
Ċ
Sirkka Paananen,
10.10.2013 klo 1.57
Ċ
Sirkka Paananen,
10.10.2013 klo 2.01
Comments