Nykytila-analyysit

lähettänyt Sirkka Paananen 18.6.2013 klo 5.07   [ 18.6.2013 klo 5.11 päivitetty ]
Toimialakohtaiset nykytilan yhteenvedot ovat valmistuneet (31.5.13).  Yhdistimme yrityskohtaisista itsearvioinneista ja mystery shopping -raporteista toimialakohtaiset tilannekatsaukset.

Pyysimme yrityksiä priorisoimaan tärkeysjärjestykseen yhteenvedoissa esiintulleet kehittämisen kohteet, Kysely toteutettiin HakoSurvey -välineellä. Yritysten vastausten pohjalta muodostamme samoista kehittämiskohdista kiinnostuneista yrittäjistä arviointikumppanit. Yhdessä kumppanusten kanssa käymme ensin sisäisen vertailun valitun kohdealueen toimivuudesta, jonka jälkeen teemme yhdessä benchmarking-arviointikäynnin yritykseen, jossa kyseinen asia on erinomaisesti hoidettu. 

Rakennamme näistä arvioinneista parahaat käytännöt -pakin kaikkien vapaasti tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi.

Toimialakohtaiset yhteevetoraportit löytyvät nettisivuilta kohdasta Finnbeing-aineistot.

Comments