Benchmarking -matka Wild Taiga -alueelle 16. -17.12.13

lähettänyt Sirkka Paananen 15.1.2014 klo 5.37   [ 15.1.2014 klo 5.38 päivitetty ]

Finnbeing-hanke keskittyi syksyn 2013 aikana benchmarking-ajattelun ja toimintatavan käyttöönottoon. Wild Taiga – yrityksiin suuntautuva opintomatka  oli kehitetyn bm-toimintatavan kokeilu ja samalla verkostotoimintamalleihin tutustumista.
Matkan aikana erityisesti tutkittaviksi alueiksi valittiin asiakashallinta, arvot ja tarinat sekä verkostot. Jokaiselle vierailukohteelle lähetettiin kunkin aihealueen kysymyslistat, jotta he voivat valmistautua kysymyksiimme. Samoilla kysymyslistoilla kartoitettiin Finnbeing- yrityksissä syksyn aikana toiminnan ”pullon kauloja”. Matkalle lähteville jaettiin kustakin aihealueesta lomake, jossa oli lyhyt ongelman kuvaus, apukysymyksiä sekä tyhjää tilaa ratkaisuja varten. Tällä tavoiteltiin sekä systemaattista ongelman ratkaisun toimintamallia että ratkaisujen ja löydettyjen ideoiden dokumentointia. Dokumentointi kun on benchmarkingissa keskeisen tärkeää. 

Lue matkakohteista ja heränneistä ajatuksista lisää opintomatkaraportista.

Ċ
Sirkka Paananen,
21.1.2014 klo 23.15
Ċ
Sirkka Paananen,
15.1.2014 klo 5.37
Comments