Toimialakohtaiset arviot

Olemme koonneet toimialakohtaiset tilannearviot yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen sekä itsearviointihaastattelujen että mystery shopping -raporttien pohjalta. Kehittämiskohde-ehdotusten  valinnassa on pyritty huomioimaan myös alan trendejä ja kehityssuuntia.

Toimialakohtaiset arviot toimivat alan vertailupohjana sekä lähtötilannetietona Finnbeing-hankkeen kehittämistyössä.  
Arviointien perusteella määritellään toimialakohtaiset kehittämistarpeet sekä kaikille yhteiset kehittämistarpeet. Kehittämistarpeet ovat pohjana hankkeen seuraavassa vaiheessa toteutettavalle hyvien käytäntöjen haulle ja hyvistä käytännöistä muodostuvalle yhteiselle toimintakulttuurille.

Tavoitteena on että yritykset ottavat käyttöön (ainakin kokeilevat) löydettyjä hyviä käytäntöjä ja näin saavat yrityksen toimintaa kannattavammaksi ja laadukkaammaksi. 

Hankkeessa tehdään toinen arviointikierros 2014, jolla kartoitetaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Samalla juurrutetaan jatkuvaa oman toiminnan arviointia käytännön toimintatavaksi.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Näytä Lataa
  1501 kt v. 1 19.6.2013 klo 0.05 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  459 kt v. 1 18.6.2013 klo 0.34 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  563 kt v. 1 18.6.2013 klo 0.34 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  574 kt v. 1 19.6.2013 klo 0.06 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  542 kt v. 1 18.6.2013 klo 0.34 Sirkka Paananen
Ċ
Näytä Lataa
  810 kt v. 1 18.6.2013 klo 0.34 Sirkka Paananen
Comments