Toiminnan vuosikello

Olemme monilla benchmarking -vierailulla kuulleet, että uudistuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat keskeisen tärkeitä. Hankkeen aikana olemme käyneet kehittämismatkaa nykytilanteen arvioinnista ja ongelmakohtien löytämisestä käyttöönotettaviin ratkaisuihin. Toimeenpano ja  toimenpiteiden jälkeisen tilanteen arviointi ovat seuraavina vuorossa. Kehittämisen ympyrä alkaa uuden kierroksen.  
Tärkeiden tehtävien ja toimenpiteiden aikatauluttamiseen ja etenemisen seurantaan  on kehitetty  toiminnan vuosikello -apuväline. Taulukossa on jokaiselle kuukaudelle viiteen pääryhmään jaettu tehtävälista  (asiakas, johtaminen, toiminta, kehittäminen ja seuranta).
Ensimäiselle sivulle voi muistin virkistämiseksi kirjoittaa ylös vision sekä viiden vuoden tavoitteet. Vuosikello -sivulle kuvataan kuluvan vuoden keskeiset tehtävät/tavoitteet. Tavoitteista puretaan vuoden jokaiselle kuukaudelle tarpeelliset tehtävät ja tehtävien valmiiusaste lasketaan vuosikello -sivulle, sitä mukaa kun tehtävän tilaa päivitetään.

Taulukko on apuväline, joka auttaa jakamaan "isot kivet" omaan kalenteriin ensimäisenä. Oheisessa on esimerkinomaisesti täytetty taulukkoa, jotta olisi helpompi hahmottaa miten sitä on tarkoitettu käyttävän. 

Vanha viisaus isoista kivistä ja hiekasta pätee edelleenkin.  Isot kivet on asetettava ensin ja vasta sitten pienemmät kivet ja hiekka. Isot kivet = tärkeät valinnat ja päätökset, pienet kivet ja hiekka = arjen työ.  
Lue lisää: http://zenhabits.net/big-rocks-first-double-your-productivity-this-week/
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Näytä Lataa
  99 kt v. 1 17.4.2014 klo 1.01 Sirkka Paananen
Comments