Ajattele uudesti


Arkimarkkinointi, mitä se on?

lähettänyt Sirkka Paananen 10.10.2013 klo 2.31

Erja Heikkinen ja Milla Mulari, Oikeat Palvelut Fi kertovat arkimarkkinoinnista.  Video on osa 18.9.13 Viitasaarella järjestettyä Myynti- ja markkinointiverkostot seminaaria.

YouTube-video


Yrittäjä Y: asiakassegmentit ja markkinointikustannukset

lähettänyt Sirkka Paananen 13.9.2013 klo 1.45   [ 13.9.2013 klo 1.48 päivitetty ]

Jos tuntuu, ettei markkinonti tavoita asiakkaita tai että se ei kannata, on hyvä pysähtyä miettimään. 
Markkinnoinnin osumatarkkuutta voidaan kehittää kohdistamalla oikeat markkinointiviestit oikeille asiakkaille. Täytyy tuntea asiakas. 

Oheisessa sarjakuvassa Yrittäjä Y hakee ratkaisua markkinoinnin kustannuksiin segementoinnin avulla. Vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta toimintatavalta?

Oletko olemassa - näytkö netissä?

lähettänyt Sirkka Paananen 19.6.2013 klo 0.53

Yrityksen nettinäkyvyys on keskeinen osa markkinointia. Palvelulupausten lunastaminen - eli mitä mieltä asiakkaat ovat palvelusta - on toinen puolikas markkinointia. Asiakkaan palaute näkyy entistä useammin netissä, sekä positiivinen että negatiivinen. 

Tunnetko oman yrityksesi nettiprofiilin?

Jari Juslén  (seniorikonsultti, yli 25 vuoden kokemus markkinoinnista) on jo pitkään tuonut esiin markkinoinnin muutoksen. Hän puhuu vanhoista markkinnointimenetelmistä (markkinointi 1.0) ja nykyteknologian mahdollistamista uusista työkaluista (markkinointi 2.0).  Kuinka perinteisen markkinoinnin teho on heikentynyt kun tallentavilla digiboxeilla voi ohittaa mainokset, lehtien levikit pienenevät ja suorakirjeet ja -mainokset päätyvät suoraan roskiin.
Uudessa markkinoinissa keskeisiksi nousevat asiakkaan tarpeita vastaava sisältö, asiakkaan suostumus viestin vastaanottamiseen, viestien löydettävyys - verkkonäkyvyys.

Asiakkaiden tarpeiden tuntemus on entistä tärkeämpää markkinointia (ja palvelua) suunniteltaessa.  Markkinoinnin on annettava tietoa ja herätettävä kiinnostus, ostopäätökset tehdään usein jo tiedonhakuvaiheessa - netissä.

Fluentte Kumppanit puhuvat oman näköisestä arkimarkkinoinnista, jota voi tehdä itse.  Markkinointiviestit muodostuvat yrityksen jokapäiväisestä toiminnasta. Markkinoinnista tulee oman näköistä ja samalla markkinointi antaa puhtia oman toiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Ohessa muutama linkki oman markkinointiajattelun vertailupohjaksi.


Fluente Kumppanit Oy, Marjatta Halttu ja Erja Heikkinen: Arkimarkkinointi

Toimialaraportit 2012

lähettänyt Sirkka Paananen 21.12.2012 klo 2.11

TEM julkaisee vuosittain toimialakohtaisia raportteja, joihin on koottu toimialaa koskevaa tietoa: toimialan ja sen markkinoiden rakenteesta ja kehityksestä, investoinneista, taloudellisesta tilanteesta, toimialan menestystekijöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista sekä tulevaisuudennäkemyksistä. Raportit ovat lutettavissa ja ladattavissa osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi. Ohessa suorat linkit kahteen raporttiin.


Sitran Varaslähtö tulevaisuuteen -tapahtuma 19.9.12 / Kokeilukulttuuri

lähettänyt Sirkka Paananen 2.11.2012 klo 0.28

Kokeilukulttuuri vastaa yhteiskunnan kiihtyvään muutosvauhtiin. Se kannustaa uusien ratkaisujen luomiseen ja haastaa suunnittelusta tekemiseen. Kokeilukulttuuri mullistaa uuden luomisen kannustamalla käytännön tekemiseen jo konseptin raakilevaiheessa. Kokeiluilla voidaan vastata esiin nousseisiin ongelmiin myös prosessin aikana. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta.

YouTube-video


Lähimatkailu, Sitran Imuilmiö 2011

lähettänyt Sirkka Paananen 1.11.2012 klo 5.38

Sitran Maanmerkit ohjelma tuo uusia näkökulmia maaseutuun. Viime vuoden Imuilmiö -tapahtumassa pohdittiin mm. lähimatkailua. Liisa Jokinen, Lähimatkailupalvelu Nopsa.

Lähimatkailu / Liisa Jokinen


Lupa ajatella eri tavalla

lähettänyt Sirkka Paananen 29.6.2012 klo 0.33

Aalto yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki oli Yle Ajantasan lauantaivieraana 19.5.12.
"Suomalaisten pitäisi unelmoida suuria ja ryhtyä heti kokeiluihin sen sijaan että pienetkin uudistusajatukset näivetetään kokouskierteessä. Näin vaatii Aalto-yliopiston Mind-tutkimusryhmää johtava Anssi Tuulenmäki. Toisinajatteluun erikoistunut Mind-ryhmä kehittelee uusia toimintatapoja yrityksille ja parempaa arkea kaupunkilaisille. Yökerhojen kotibileillat odottavat vielä toteuttajaansa, mutta kehitysvammaisille ja vanhuksille tarkoitettu hidaskassa toimii jo. Tutkimuspäällikkö Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistosta on Ajantasan Lauantaivieraana, hänet tapasi Annu Passoja."

Posiolainen Pentik Oy menestyvänä käsityöyrityksenä ...

lähettänyt Sirkka Paananen 27.6.2012 klo 4.27

Kannattava ja uudistuva yritystoiminta on maaseudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden tae. Maaseudun elinvoimaisuuden kehittämisessä suuret odotukset kohdistuvat yrittäjyyteen ja sen myötä mahdollisesti syntyvään myönteiseen kehittymiskierteeseen. Samanaikaisesti harvaan asutuilla alueilla on monia yrittäjyyden elinkelpoisuutta uhkaavia haasteita. Erityisesti yrittäjyyttä tukevien toisten yritysten ja palveluiden saatavuus, markkinoiden etäisyys sekä tarvittavien pääomien saatavuuden puute voivat suuresti rajoittaa liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Proaktiivisuutta myyntiin!

lähettänyt Sirkka Paananen 10.5.2012 klo 3.23

Haluaisitko, että kauppa kävisi vauhdikkaammin? Jos vastauksesi on kyllä, niin todennäköisin ratkaisu tähän on lisätä proaktiivisuutta myynnissäsi.

Myynti on yrityksissä yleisin pullonkaulakohta. Se on syy nro 1 siihen miksi bisnes menestyy tai miksi se kituu ja kuolee pois.

Hans-Peter Siefen, Nordic Business Forum

1-9 of 9