Yhteistyötahoja

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikallisen ruuan tekijät eri puoliltaSuomea.

Makupala monipuoliseen ja rikkaaseen suomalaiseen ruokakulttuuriin.  NAM :)


TURO -hanke vanhus- ja vammaistyön kehittäminen

lähettänyt Sirkka Paananen 11.10.2013 klo 3.32

TURO -hankeessa on kehitetty turvallisuusosaamista ja työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja vanhus- ja vammaistyössä. 

TURO-hankkeen lopputulosten esittelytilaisuus järjestetään Viitasaarella 4.11. klo 12.30 alkaen. Ottamalla  hankkeessa kehitettyjä ja testattuja uusia käytäntöjä mukaan työhön, työn kuormittavuus vähenee.  Samalla  on mahdollisuus tuoda alueen tarpeita ja ideoita kehittämistyön jatkoon. Mukaan ovat tervetulleita sekä julkisen että yksityisen puolen toimijat!

Viitasaaren kaupungintalo, 4.11.13 alkaen klo 12.30

 Klo 12.30-14.30 TURO – hankkeen sisältö ja tuloksia, Anja Tanttu
Klo 14.30-15.30  Keskustelua aihealueesta ja mahdollisista teidän tulevaisuuden tarpeista.

Ilmoittautumiset 30.10.13 mennessä : marja.kauppinen@jamk.fi 

Vanhus- ja vammaistyön henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että toimintaympäristön olosuhteet mahdollistavat turvallisen työn tekemisen, asiakaspalvelun sekä laadukkaan hoidon. 

TURO-hankkeen päätavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen ja turvallisuusosaamisen kehittäminen. Tarkoituksena on edesauttaa yhteisen turvallisuuskulttuurin kehittymistä alalla työskentelevän henkilöstön keskuudessa luomalla alueellinen toimintamalli turvallisen hoitotyön toteuttamisesta, arvioinnista ja seurannasta.

Lue lisää: http://www.jamk.fi/uutiset/2/0/turo_kehittaa_turvallisuusosaamista_ja_edistaa_tyohyvinvointia_vanhus-_ja_vammaistyossa

Piispala ja yritysyhteistyö

lähettänyt Sirkka Paananen 11.10.2013 klo 2.22

Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala Kannonkoskella haluaa tehdä yhteistyötä yritysten kanssa!

Piispalaan on valmistunut uusi hyvinvoinnin kehittämiskeskus, joka mahdollistaa entistä monipuolisempien hyvinvoinnin, media- ja musiikkikasvatuksen toimintojen toteuttamisen Piispalan ympäristössä.
Piispala on kiinnostunut yhteistyöstä alueen yritysten kanssa mm. hyvinvointi-, mediakasvatus ja musiikkipalvelujen kehittämisessä. Palveluja on mahdollisuus kehittää yhteistyössä Piispalan kanssa, mutta yrittäjien on mahdollista hyödyntää myös Piispalan tiloja ja ympäristöä oman toimintansa toteuttamisessa. Tällä hetkellä Piispalassa toteutetaan jo lääkäripalveluja sekä CorusCardio- kuntoilu- ja sydänvalmennusohjelmaa ulkopuolisen yrityksen toimesta.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä ja uusien toimintojen kehittämisestä tai Piispalan ympäristön hyödyntämisestä oman yrityksesi toiminnassa, niin ota yhteyttä Kari Hietaharjuun: kari.hietaharju@piispala.fi puh. 0207 694 302

Näkökulmaverstas vie Ahvenanmaan sadonkorjuujuhlille 19.-21.9.2013

lähettänyt Sirkka Paananen 3.7.2013 klo 2.25   [ 3.7.2013 klo 2.36 päivitetty ]

Näkökulmaverstas yrittäjille -hanke järjestää opintomatkan Ahvenanmaalle. Mukaan voi ilmoittautua  Heli Korhoselle.

Näkökulmaverstas yrittäjille toimii Keski-Suomen alueella. Mukaan ovat tervetulleita eri aloilla toimivat, alle 10 henkeä työllistävät yrittäjät, jotka etsivät uudenlaisia näkökulmia oman elinkeinonsa harjoittamiseen ja kehittämiseen. Tarkoituksena on lisätä osallistujien yritysosaamista ja muutosvalmiuksia.

Yhteistyö ja verkostoituminen ovat avainasemassa. Osallistujien erilaiset yritykset, taustat ja osaaminen ovat voimavarana, kun haetaan keinoja selviytyä muutoksista toimintaympäristössä. Yhteisten koulutustapahtumien ja opintomatkojen avulla sekä ennen kaikkea oman seutukuntasi uudistumishaluisista yrittäjistä muodostuvien, työnohjaajan johdolla kokoontuvien ryhmien kanssa voit avata uusia näkökulmia yritystoimintasi kehittämiseen ja löytää uusia verkostoja ja yhteistyötapoja.

Ahvenanmaan sadonkorjuujuhlat esittelevät ahvenanmaalaisia maaseudun tuotteita.


Metsäpeuranmaan, Hailuodon ja Limingan luontorakenteiden suunnittelu

lähettänyt Sirkka Paananen 29.6.2012 klo 0.52   [ 29.6.2012 klo 0.54 päivitetty ]

Hanke tuottaa suunnitelmat Metsäpeuranmaan, Hailuodon ja Limingan luontorakenteiden (pitkokset, sillat, lintutornit ym.) parantamiseksi ja maasto-opastuksen selkeyttämiseksi. Hankkeessa pohditaan myös esteettömien palveluiden lisäämistä.  Hanketta hallinnoi Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut ja sen tuottamat suunnitelmat valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. Lisätietoa Silva Sallamaa (silva.sallamaa@metsa.fi).

Matkailusta laatua koko elämään (Malako)

lähettänyt Sirkka Paananen 21.5.2012 klo 2.12   [ 29.6.2012 klo 0.54 päivitetty ]

Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Se on matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa. (Matkailun osaamiskeskus)

Matkailijalle hyvinvointi koostuu monesta tekijästä. Matkailusta laatua koko elämään - hanke pyrkii kehittämään yritysten valmiutta tuottaa asiakastarpeista nousevia hyvinvointipalveluja ja -tuotteita. Ideoinin tueksi teemme tutustumiskäyntejä hyvinvointimatkailukohteisiin ja ideoita työstetään edelleen työpajoissa yhteistyössä yrittäjien ja asiantuntijoiden kesken. Kehitystavoitteena lyhyesti on verkostomainen yhteistyö uusien palveluideoiden ja tuotteistuksen edistämiseksi.

Kun mukaan löytyy Keski-Suomen alueelta hyvinvointipalveluja tuottavia kehittymishaluisia yrityksiä, joilla on halu toimia yhdessä matkailuyritysten kanssa, syntyy parhaassa tapauksessa palveluverkostoja, jotka tuottavat "arjen ylittäviä ja muutoksen mahdollistavia" hyvinvointimatkailupalveluja.   

Projektipäällikkö Mari Holopainen 050 431 7574, mari.holopainen@jamk.fi

Lisätietoja kotisivulta.

Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun Eteläisessä

lähettänyt Sirkka Paananen 21.5.2012 klo 2.01   [ 21.5.2012 klo 2.06 päivitetty ]

Hankkeen tavoitteena on edistää uudenlaisten hyvinvointipalvelujen tarjontaa, sisällöllistä suunnittelua ja kehittämistä sekä auttaa käynnistämään maaseudun asukkaille uusia palveluja. Hanke edistää hyvinvointipalveluiden järjestäjien yhteistyön ja -toiminnan kehittämistä. 
Hankkeessa tiedotetaan eri kohderyhmiä, järjestetään teemapäiviä ja seminaareja, pyritään vaikuttamaan palvelusetelitarjonnan monipuolistamiseen (Green Care -toiminta osaksi tuettuja hyvinvointipalveluja), kartoitetaan potentiaalisia yrittäjiä ja palveluntuottajia, luodaan verkostoja, kehitetään Green Care -liiketoimintamalleja, kartoitetaan ja selvitetään ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä koulutuksen tarvetta ja organisointia. Yhteistyötä tehdään alueen maatalouden sekä hyvinvointialojen toimijoiden, yrittäjien ja eri hankkeiden kanssa. Hankkeessa kootaan eri sektoreiden toimijoita yhteen ja toiminta-aikana syntyy alueen Green Care-yrittäjien verkosto.

Hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Toteutuksessa ovat mukana koulutusyhtymän opistot yhteistyössä (kulttuuriopisto, maaseutuopisto, sosiaali- ja terveysalan opisto). Vastuutahona on Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Projektin toiminta-aika on 1.4.2011-30.9.2013.

Projektipäällikkö Anu Pajala, anu.pajala@kpedu.fi, puh. 044 725 0649
Lisätietoja
hankkeen kotisivuilta.

Luonnostaan hyvinvoiva

lähettänyt Sirkka Paananen 21.5.2012 klo 1.47

Luonnosta luovuutta! Vihreästä voimaa! Pörröterapiasta potkua! Maatiloilta mielihyvää! Tätä kaikkea on Green Care, johon hanke pohjautuu. Green Care -toiminnassa yhdistyvät luonto, maaseutu ja hyvinvointipalvelut.

Hankkeessa tuodaan esiin hyviä Green Care -käytäntöjä, edistetään paikallista Green Care -toimintaa ja täten mo-nipuolistetaan maaseudun elinkeinoja. Työpajojen, tee-mapäivien ja opintomatkojen avulla eri alojen yrittäjät voivat kehittää toimintaansa ja verkostoitua.

Hanke toteutetaan PSK-Aikuisopiston koordinoimana Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2012−31.12.2013. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Projektipäällikkö Miia Latvala, p. 044-3120568, miia.latvala@psk.fi
Projektisuunnittelija Outi Ruokamo, p. 044-3120702, outi.ruokamo@psk.fi 

Lisätietoja luonnostaanhyvinvoiva.blogspot.com

1-7 of 7