Yhteistyötahoja‎ > ‎

Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun Eteläisessä

lähettänyt Sirkka Paananen 21.5.2012 klo 2.01   [ 21.5.2012 klo 2.06 päivitetty ]

Hankkeen tavoitteena on edistää uudenlaisten hyvinvointipalvelujen tarjontaa, sisällöllistä suunnittelua ja kehittämistä sekä auttaa käynnistämään maaseudun asukkaille uusia palveluja. Hanke edistää hyvinvointipalveluiden järjestäjien yhteistyön ja -toiminnan kehittämistä. 
Hankkeessa tiedotetaan eri kohderyhmiä, järjestetään teemapäiviä ja seminaareja, pyritään vaikuttamaan palvelusetelitarjonnan monipuolistamiseen (Green Care -toiminta osaksi tuettuja hyvinvointipalveluja), kartoitetaan potentiaalisia yrittäjiä ja palveluntuottajia, luodaan verkostoja, kehitetään Green Care -liiketoimintamalleja, kartoitetaan ja selvitetään ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä koulutuksen tarvetta ja organisointia. Yhteistyötä tehdään alueen maatalouden sekä hyvinvointialojen toimijoiden, yrittäjien ja eri hankkeiden kanssa. Hankkeessa kootaan eri sektoreiden toimijoita yhteen ja toiminta-aikana syntyy alueen Green Care-yrittäjien verkosto.

Hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Toteutuksessa ovat mukana koulutusyhtymän opistot yhteistyössä (kulttuuriopisto, maaseutuopisto, sosiaali- ja terveysalan opisto). Vastuutahona on Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Projektin toiminta-aika on 1.4.2011-30.9.2013.

Projektipäällikkö Anu Pajala, anu.pajala@kpedu.fi, puh. 044 725 0649
Lisätietoja
hankkeen kotisivuilta.

Comments