Yhteistyötahoja‎ > ‎

Matkailusta laatua koko elämään (Malako)

lähettänyt Sirkka Paananen 21.5.2012 klo 2.12   [ 29.6.2012 klo 0.54 päivitetty ]
Hyvinvointimatkailu on matkailua, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Se on matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa. (Matkailun osaamiskeskus)

Matkailijalle hyvinvointi koostuu monesta tekijästä. Matkailusta laatua koko elämään - hanke pyrkii kehittämään yritysten valmiutta tuottaa asiakastarpeista nousevia hyvinvointipalveluja ja -tuotteita. Ideoinin tueksi teemme tutustumiskäyntejä hyvinvointimatkailukohteisiin ja ideoita työstetään edelleen työpajoissa yhteistyössä yrittäjien ja asiantuntijoiden kesken. Kehitystavoitteena lyhyesti on verkostomainen yhteistyö uusien palveluideoiden ja tuotteistuksen edistämiseksi.

Kun mukaan löytyy Keski-Suomen alueelta hyvinvointipalveluja tuottavia kehittymishaluisia yrityksiä, joilla on halu toimia yhdessä matkailuyritysten kanssa, syntyy parhaassa tapauksessa palveluverkostoja, jotka tuottavat "arjen ylittäviä ja muutoksen mahdollistavia" hyvinvointimatkailupalveluja.   

Projektipäällikkö Mari Holopainen 050 431 7574, mari.holopainen@jamk.fi

Lisätietoja kotisivulta.
Comments