Yhteistyötahoja‎ > ‎

Green Care

Mitä on Green Care?

"Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaan, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti.
Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä."
 
Voidaan myös ajatella, että termi Green Care jakaantuu Vihreään Hoivaan, Vihreään Voimaan ja Vihreään Virkistäytymiseen.
Koulutuksia:

Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto järjestää  yrittäjän ammatti-tutkintoon tähtäävän koulutuksen, jossa hankitaan valmiuksia Green Care –yrittäjänä toimimiseen. 

Koulutus alkaa 21.11. ja haku koulutukseen päättyy 7.11.

Koulutuksen aikana perehdytään yrittäjyys-opintojen lisäksi mm. Green Care –liiketoimintamalleihin, sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeisiin, erilaisiin palvelu-tarjonnan mahdollisuuksiin, viranomaislupiin, turvalliseen toimintaympäristöön Green Care –yrityksessä, asiakkuuden vuorovaikutustilanteisiin sekä laatu- ja turvallisuus-suunnitelmaan. Kouluttajina toimii asiantuntijoita ja viranomaisia, joilla on viimeisin tieto aiheestaan.

Löydät lisätietoja tästä linkistä: http://www.kpakk.fi/Koulutus.aspx?kid=4118

Comments